Kontakt

Adresa:
Motociklistički savez Bosne i Hercegovine
Ul. Fra-Grge Martića 127, 71260 Kreševo

Kontakti

Telefon / Telefax:
+387 (0) 63 337 469
+387 (0) 30 806 322

E-mail:
motosavezbih@gmail.com

Žiro račun:
3060002923112527 Adiiko bank

Predsjednik:
Davor Kožul
+387 (0) 30 806 322
kozul.msbih@gmail.com

Tajnik/sekretar
Miloš Vucelja
+387 (0) 30 806 322