Kontakt

Adresa:
Motociklistički savez Bosne i Hercegovine
Ul. Fra-Grge Martića 127, 71260 Kreševo

Kontakti

Telefon:
+387 (0) 63 337 469
+387 (0) 30 806 322

E-mail:
motosavezbih@gmail.com

Tansakcijski račun:
3383402270469008 (Unicredit)